Splátkový kalendář

Ústní rezervace

je nezávazná po dobu tří pracovních dnů. Podmínkou je uvedení jména klienta a jeho kontaktních údajů. Během ústní rezervace je potřeba uzavřít Rezervační smlouvu.

Písemná rezervace

je závazná a vzniká uzavřením Rezervační smlouvy. Rezervační poplatek činí 50 000 Kč a je součástí kupní ceny bytu. Klient uhradí rezervační poplatek do pěti pracovních dnů od uzavření Rezervační smlouvy.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

klient uhradí zálohu ve výši 10% z kupní ceny bytu. V této smlouvě se budoucí kupující a budoucí prodávající zavazují, za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu.

Kupní smlouva

přesně specifikuje předmět převodu a jeho cenu a uzavírá se mezi klientem a prodávajícím po kolaudaci a přidělení čísla popisného. Před podpisem Kupní smlouvy klient uhradí doplatek kupní ceny.

 

Dále si můžete zobrazit:

Máte zájem o byt v Rezidenci Veselská?
Kontaktujte nás:

+420 733 622 922
info@rezidenceveselska.cz

REZIDENCE VESELSKÁ, s. r. o.
Beranových 140
Praha 9 – Letňany, 199 03

KLIENTSKÉ CENTRUM
Beranových 140
Praha 9 – Letňany, 199 03

Copyright © Rezidence Veselská, s.r.o. 2023
All rights reserved
Tvorba www stránek